doneer nu materialen webshop175 kinderen krijgen een bijbel 


´Juf, kan ik een Bijbel van krijgen?’. Dat is een vraag die wij vaak krijgen van de kinderen die naar de Bijbelklassen komen. Om geen onderscheid te maken tussen de kinderen kregen alle kinderen die wekelijks naar de Bijbelklassen komen een eigen Bijbel. 
Zendingswerker Georg deed deze dag de Bijbelklas voor de kinderen. Samen met de kinderen dachten we na over de Bijbeltekst ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad’.


"Samen zingen we de liederen die we de afgelopen periode aan de kinderen hebben geleerd."

‘Bala Beible,
Rapela Modimo,
Letsatsi le letsatsi,
Letsatsi le letsatsi,
Bala Beible,
Rapela Modimo,
Ka tlotlo’.


‘Lees je Bijbel,
Bid tot de God,
Iedere dag,
Iedere dag,
Lees je Bijbel,
Bid tot God,
Met ontzag/ respect’


Daar gaan de kinderen met hun Bijbels, en een schooltas…

Het Woord des Heere zal niet ledig tot Hem wederkeren, maar het zal voorspoedig zijn waartoe Hij het zendt.

Dank voor uw steun; waardoor we deze Bijbels konden uitdelen!

Terug naar overzicht
Terug