doneer nu

VACATURE

EVANGELIST / ZENDINGSWERKER


'We hope to bring needy people from a bread tot THE Bread'. Dit was de missie  waarmee 2014 de werkzaamheden op particulier initiatief begonnen. Dit is uitgegroeid tot een volwaardige stichting met eigen medewerkers, waarmee we werkzaam zijn met Woord én daad onder de behoeftige medemens in Zuid-Afrika. Al onze 'daad' werkzaamheden zijn erop gericht om de betrokkenen in aanraking te brengen met Gods Woord waarbij de missie hetzelfde is gebleven.


Ons zendings- en evangelisatiewerk staat onder toezicht van de Synode van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Ter voortzetting en uitbreiding van onze werkzaamheden roepen we sollicitanten op voor de taak van:


EVANGELIST / ZENDINGSWERKER  


die naast zijn hoofdtaak (de verbreiding van Gods Woord) voor enige dagdelen in de week organisatorische taken verricht.

Eigenschappen 
Die u heeft of wilt verwerven 


 • Weet zich geroepen tot het werk als evangelist
 • Bewogen met de nood van de naaste, zowel geestelijk als materieel
 • Geschikt om Gods Woord uit te dragen onder kinderen en volwassenen
 • HBO werk- en denknivo, liefst op theologisch gebied
 • Vloeiende beheersing van de Engelse taal
 • Bereid om voor de uitzending gedurende een half jaar zich zowel de Sepedi als de Tswane taal eigen te maken
 • Bereid om voor de opleiding een opleiding in de Afrikaanse cultuur te volgen
 • Bereidheid om voor langere tijd naar Zuid-Afrika te gaan

 Voor het uitvoeren van bovengenoemde taken zal volharding en stressbestendigheid nodig zijn. Soms moet er ad-hoc geïmproviseerd  en georganiseerd moeten worden, terwijl u met de de 'voeten in de modder staat'. Samenwerken met andere culturen vergt creativiteit en vindingrijkheid. Daarvoor is kennis van de Afrikaanse cultuur, zowel blank als zwart noodzakelijk. Het is nodig om in de vorm van dienend leiderschap over de culturen heen contacten te leggen. Op deze wijze zal ook met het team van Bethlehem worden gewerkt. Vanwege de zwaarte van de functie zoeken wij bij voorkeur iemand die ouder is dan 30 jaar en belijdend lid is van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Voor het vervullen van de werkzaamheden als evangelist zal ook nauw moeten worden samengewerkt met de gemeente van Silverton, Pretoria. 

Wat verwachten we van u? 

Alle werkzaamheden die voor de stichting verricht worden moeten gericht zijn op de vervulling van de zendingsopdracht. Daarom moet er ook toezicht zijn op de daadwerkzaamheden, die - uiteindelijk - altijd aan het Woord verbonden moeten zijn.
De organisatieontwikkeling in een Afrikaans land is anders dan in een Europees land, daarmee moet rekening worden gehouden bij het uitbouwen van onze eigen organisatie, maar ook bij het verder uitbouwen van de contacten met samenwerkende organisaties in Zuid-Afrika. Dit kan zowel bestuurlijk, kerkelijk als overheid betreffen.
U geeft leiding aan het team van Bethlehem en u leidt de evangelisatiediensten en -bijeenkomsten van kinderen en ouderen.
Van alle werkzaamheden wordt gerapporteerd richting het bestuur in Nederland. Voor een goede samenwerking en begeleiding is een medische- en psychologische test onderdeel van de procedure.


Is uw interesse voor deze vacature gewekt en wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met dhr. W. van de Steeg: wilco@stichtingbethlehem.nl (06-22912519) U kunt uw sollicitatie met CV en motivatie tot 1 september 2019  eveneens aan hem richten. Bij het sollicitatietraject zijn zowel het bestuur van Stichting Bethlehem als het Deputaatschap Zending en Evangelisatie betrokken.

TAKEN 

meer specifiek omschreven, met oog voor de lange(re) termijn


 1. Beleidsplan maken en uitvoeren
 2. Sociaal – economische ontwikkeling bevorderen in de gemeenschappen van Hammanskraal en Refilwe op het gebied van landbouw, onderwijs en gezondheidszorg
 3. Leiding geven aan Groentetuinproject, Refilwe Orphan Care, maandelijkse maismeel uitreikingen en bijbelklassen in Hammanskraal en Refilwe
 4. Werkrelatie opbouwen met Refilwe Orphan Care, Tshwaraganang Orphan House, vaste leveranciers en lokale overheid.
 5. Organiseren / Bijwonen van alle vergaderingen van de Board van Refilwe Orphan Care
 6. Weekopeningen- en sluitingen door middel van gebed en Schriftlezing bij Garden of Hope
 7. Organisatie van Bible Classen
 8. Organiseren van vertalingen van eenvoudige Evangelisatie lectuur (bijv. bestaande Kijk- en Luisterbijbel vertalen in Tswanetaal) voor kinderen, jonge moeders en oude grannies.
 9. Onderhandelingen en contracten sluiten met nieuwe leveranciers
 10. Toezien op en uitbouw van veldwerk
 11. Opzetten Health Care
 12. Opzetten lesprogramma sexuele opvoeding en hygiene voor kinderen en volwassenen
 13. Creativiteitsbijeenkomsten van Grannies en Jongeren afsluiten met gebed en Schriftlezing
 14. Financieel beheer van de organisatie
 15. Wekelijkse en maandelijkse rapportage aan Bestuur. Zowel financieel als niet-financieel“Dat ik mijns naasten nut, waar ik kan en mag bevordere,
​​​​​​​met hem alzo handele, als ik wilde dat men met mij handelde.”

Heidelberger Catechismus - Zondag 42