doneer nu materialen webshop

Honger in kwetsbare gezinnen in Zuid-Afrika. Help mee!

geef een voedselpakket!


1 noodpakket van  €30  geeft een kwetsbaar gezin voedsel voor 3 weken. Hoeveel pakketten geeft u?

“Extra voedselpakketten nodig”

In de Zuid-Afrikaanse townships gaan duizenden gezinnen met honger naar bed. Daarom delen we maandelijks  voedselpakketten uit. Hiermee heeft een gezin drie weken te eten. De kosten voor de voedselpakketten zijn meer dan verdubbeld door o.a. de oorlog in Oekraïne. Ook het aantal mensen dat een voedselpakket
ontvangt is flink gestegen.
Na afloop van een Bible class, worden de voedselpakketten uitgereikt. Zo ontvangen de bewoners van de townships naast het Woord ook dagelijks voedsel. Helpt u mee?

De nood is groot

We delen nu elke maand ruim 900 pakketten uit. Ruim 4.500 mensen zijn afhankelijk van het voedsel uit deze pakketten.

Hoge voedselprijzen

In Zuid-Afrikaanse townships Hammanskraal, Refilwe en Phumzile wonen duizenden gezinnen in krotten. Hun situatie is uitzichtloos.

We komen steeds meer mensen tegen die we willen en mogen helpen met onder andere een voedselpakket. Een pakket bevat o.a. olie, vis en maïs. In elk pakket zit een Bijbelverhaal of een korte meditatie. 

De prijzen zijn o.a. door de oorlog in Oekraïne en de toenemende inflatie enorm gestegen! We betalen nu zo'n €30 per pakket. 

Bid voor hen

De mensen hebben het bijzonder moeilijk. De nood is groot. U kunt helpen! Neem de geestelijke en lichamelijke nood van deze mensen mee in uw dagelijks gebed.

Help mee en geef een voedselpakket

Met uw financiële steun kunnen we de mensen in de townships een noodpakket geven. Hierin zit naast eten ook geestelijk voedsel; bijvoorbeeld een Bijbelverhaal of een Bijbel in de lokale taal. Dan kunnen ze thuis nalezen wat ze hoorden tijdens de Bible Class.


Mogen wij ook op úw steun rekenen?

Terug naar overzicht
Terug