doneer nu materialen webshopBouw mee

aan het Safe House


 


Toevluchtsoord voor vrouwen


De townships van Hammanskraal, een van onze werkvelden, worden geteisterd door een ernstig probleem dat niet genegeerd kan worden: huiselijk geweld en seksuele delicten. Vrouwen die slachtoffer zijn van dergelijke wreedheden hebben dringend behoefte aan een veilige plek voor herstel. Het is vanuit deze noodzaak, en met een diepgewortelde overtuiging, dat wij ons geroepen voelen om te handelen. Stichting Bethlehem wil met het project Safe House in Hammanskraal een veilige haven bieden aan vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld en seksuele misdrijven, in lijn met de Bijbelse oproep om "recht te doen aan weduwen en wezen" (Jakobus 1:27).

IK STEUN DE BOUW VAN HET SAFE HOUSE

Huidige stand van zaken

We zijn verheugd u te informeren dat we al een geschikte locatie hebben gevonden direct aan een doorgaande weg in Hammanskraal. Er is al gestart met het bouwen een gemetselde muur rondom de hele locatie. En als voorpost is een eerste kantoorgebouw geplaatst waarvandaan de activiteiten kunnen starten. Vergelijkbaar met de Garden of Hope zijn we ook hier een tuin gestart en worden elke week Bibleclasses gehouden door onze zendingswerkers.

Deze veilige haven zal dienen als een plek van herstel en hoop. Onder begeleiding van een maatschappelijk werker en onze toegewijde zendingswerkers, zullen de vrouwen in ons Safe House de kans krijgen om te genezen en te groeien. Naast fysieke en emotionele zorg, zullen we ook educatieve programma's en vaardigheidstrainingen aanbieden. Dit helpt hen niet alleen om hun zelfvertrouwen en autonomie te herwinnen, maar biedt ook een springplank naar een betere toekomst.

Toekomstige plannen

We hebben meerdere plannen voor de toekomst in gedachten. We willen de capaciteit van het Safe House uitbreiden om meer vrouwen te kunnen helpen. En uiteindelijk ook permanente huisvesting bieden waar meerdere vrouwen langdurige kunnen blijven wonen. Tot nu toe kunnen we hen dat niet bieden en moeten de vrouwen iedere keer weer zelf een plek voor overnachting zoeken. We voelen dan de nood des te meer!

Daarnaast willen we extra programma's ontwikkelen die gericht zijn op preventie en bewustwording van geweld in de bredere gemeenschap van Hammanskraal. Met Gods zegen geloven we dat dit project een aanzienlijke impact kan hebben. We zijn ervan overtuigd dat door deze kwetsbare vrouwen te ondersteunen, we een positieve verandering kunnen teweegbrengen die verder reikt dan het Safe House. Wij bieden niet alleen een veilige plek voor deze vrouwen, maar ook professionele begeleiding en steun. We helpen ze om hun zelfvertrouwen te herstellen en om nieuwe vaardigheden te leren. De Bijbel is daarbij onze leidraad, ons eraan herinnerend dat God een Toevlucht en Sterkte is in tijden van nood (Psalm 46:2).

Steun de bouw
van het Safe House


We nodigen u uit om deel uit te maken van dit streven. Uw steun kan ons helpen om dit Safe House te voltooien en levens te veranderen. Samen kunnen we een veilige omgeving creëren voor deze vrouwen. Geef met een warm en bewogen hart!

Terug naar overzicht
Terug