doneer nu materialen webshop

Jaarverslag
Stichting Bethlehem

Hartelijk dank voor uw steun!

In de jaarverslagen vindt u per jaar toelichting op de werkzaamheden en financiën van Stichting Bethlehem. Bij vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen, we vertellen u er graag meer over. Zonder de donaties en inzet van vele vrijwilligers, commissies en kerken in Nederland zou dit allemaal niet uitgevoerd kunnen worden. Daarom zijn we als bestuur verwonderd, maar ook hoopvol voor de toekomst: harten zijn geneigd om milddadig te geven, waardoor het daad- en Woordwerk van Stichting Bethlehem zijn voortgang kan hebben.

Na de Heere hiervoor hartelijk dank!
Jaarverslag 2021

In dit jaarverslag treft u een overzicht van de activiteiten van Stichting Bethlehem in het jaar 2021. Een jaar waarin met vreugde gearbeid mocht worden onder onze behoeftige medemensen in Zuid-Afrika. Het Woord van God mocht dagelijks op verschillende manieren opengaan tijdens de Bijbelklassen die de veldwerkers verzorgen voor de jongere kinderen of wanneer een bezoek werd gebracht bij mensen thuis. Daarnaast waren er de maandelijkse evangelisatiediensten waarin voor zowel kinderen, verzorgers van de kinderen als ouderen een meditatie werd gehouden...​​​​​​​