doneer nu materialen webshop


ZENDINGSMIDDAG GGIN 

brengt 300 jongeren naar Elspeet


Deze titel stond in het Reformatorisch Dagblad als kop boven het mooie  verslag van deze zendingsmiddag rondom het thema: 'Zending jouw opdracht!'. Uit het hele land zijn jongeren naar Elspeet gekomen om deze middag bij te wonen. We citeren een stukje uit het RD waarmee ouderling Bolier de middag opende:"Het is Pinksteren. We herdenken dus de uitstorting van de Heilige Geest. Maar we gaan eerst even terug naar Kerst. Want in Lukas 2 lezen we van Simeon dat de Heilige Geest op hem was, dat de Geest hem een Goddelijke openbaring had gedaan, en dat hij door de Geest in de tempel was gebracht. Hoe zijn jullie naar Elspeet gekomen? Ben je hier door de Geest gebracht? Of niet?”


Dominee Weststrate begon zijn lezing met de vraag of de bewogenheid om zending te bedrijven moet voortkomen vanuit onszelf? Nee, zo vervolgde hij, we bedrijven zending omdat de Heere - als de grote Zender - ons dat bevolen heeft. Zending is nauw verbonden aan de eindtijd. Hoe dichter bij het einde, hoe meer de duivel gaat briesen. Strijd en zelfverloochening horen bij zending. Maar omdat God voor Zijn eigen werk instaat, zal het ook vruchten dragen.

Na deze inleiding was er een interview met dominee en mevrouw Weststrate over hun weg naar en in Afrika. Dhr. Stoffer leidde dit interview en met de vragen kwam er een beeld hoe Stichting Bethlehem is ontstaan. Het interview vormde een mooie overgang naar het volgende deel van het programma: de presentatie van het boek 'Tot in de donkerste sloppen'. Dit boek geeft op ontroerende wijze weer wat meegemaakt is om zending in Zuid-Afrika te starten.


Hierna was er buiten op het plein een BBQ en een verkooptafel met producten vanuit Zuid-Afrika en was een korte presentatie te zien over het werk van Stichting Bethlehem. Ook konden de jongeren het boek 'Tot in de donkerste sloppen' kopen, maar ook een stapel meenemen om te verkopen. Mooi om te zien dat veel jongeren de moeite hebben genomen er een aantal extra mee te nemen. Sommigen gingen met dozen naar huis. Jongelui allemaal HARTELIJK DANK.

Nadat een dierenhuid voor € 450,00 per opbod was verkocht, werd de middag door ds. Van de Kieft afgesloten met het uitspreken van een kort appelwoord. De slotzang van de avond was psalm 72:11. Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen! "Verkondig het evangelie, desnoods met woorden


Franciscus van Assisi

Hieronder een fotoverslag van de middag. Foto's zijn gemaakt door Henk Koster uit Nunspeet. Hartelijk dank!

Terug naar overzicht
Terug