doneer nu materialen webshopUit aller volken mond 

Zangavond Grote Kerk Dordrecht


Massaal was de opkomst; massaal was de samenzang. Massaal was ook het meeleven.

We kijken terug op een door een paar enthousiaste Zeeuwen perfect georganiseerde samenzangavond. De voorzitter van onze stichting, ds. J.A. Weststrate, kon op 8 november jl. in een volle Dordrechtse Grote Kerk zijn openingswoord uitspreken. En aan het eind van de avond melden dat er ruim € 7.200,00 op de rekening van Stichting Bethlehem kon worden bijgeschreven. De opbrengst van de collecte overtrof werkelijk alle verwachtingen. Verschillende bedrijven hadden een sponsorbijdrage gegeven. En ook aan de verkooptafels werden goede zaken gedaan. 
 

De samenzang werd begeleid door organist Martin Weststrate. Indrukwekkend was ook de medewerking die werd verleend door de organiserende bovenstemgroep Hardinxveld-Giessendam van de Gereformeerde Gemeenten en de meewerkende leden van de samengestelde bovenstemgroep Waddinxveen en Bommelerwaard.

Er werden veel psalmen gezongen.  

De avond werd begonnen met het zingen van psalm 108 vers 1:

 

Mijn hart, o Hemelmajesteit,

Is tot Uw dienst en lof bereid.

 

Mocht er, zo zei ds. Weststrate, inderdaad worden gezongen met mond en hart.

De zangavond werd besloten met het zingen van het gebed des Heeren de verzen 1 en 10. Ds. A. Verschuure, die de sluiting verzorgde, verzocht dat staande te doen. Om meer dan een reden kunnen we terugzien op een prachtige avond.

 

Kon u de avond niet bijwonen en wilt u weten hoe het orgelspel klonk en hoe er gezongen werd?  Er is een cd-opname gemaakt. Via de website van onze stichting kunt u deze cd 'Uit aller volken mond' bestellen.

Terug naar overzicht
Terug