doneer nu materialen webshop


Reformatieavond gezamenlijke kerken Elspeet 

Woensdagavond 30 oktober 2019


De opbrengst van de collecte tijdens de op 30 oktober gehouden Reformatieavond was dit keer bestemd voor het werk van de Stichting Bethlehem. In Elspeet is het inmiddels de gewoonte om in de week waarin Hervormingsdag valt, als gezamenlijke kerken (PKN, Hersteld Hervormde gemeente, Ger. Gemeente, GGinN en Oud Ger. Gemeente) een Reformatieavond te beleggen. Deze werd dit keer gehouden in de Elspeetse Dorpskerk. Ds. J.A. Weststrate opende de avond met een korte meditatie n.a.v. Richteren 6: 25 en 26. Hij trok o.a. parallellen tussen een daad die Gideon 's nachts stelde (het afbreken van het altaar voor Baäl en het bouwen van een altaar voor de Heere) en een daad die Luther vele eeuwen later op een nacht stelde (het aanslaan van de 95 stellingen op de deur van de slotkapel). 

Ds. W. Pieters nam vervolgens de vele aanwezigen mee naar het Zwitserland van  Zwingli. Er werd stilgestaan bij het leven van deze reformator, maar vooral ook bij het werk dat hij heeft mogen verrichten.


Ds. G. van Maanen sprak over de Dordtse Leerregels en hield zijn hoorders met ernst voor dat deze ook in onze tijd nog actueel zijn.


De scriba van de Hervormde Gemeente, ouderling Fijan, kon een paar dagen daarna melden dat de collecte het prachtige bedrag van €1.850 had opgebracht. Hij schreef er bij: "We hopen van harte dat de Heere het werk in Zuid-Afrika rijkelijk wil zegenen en dat ook deze middelen daartoe gebruikt mogen worden."

Een wens waar we niets aan hebben toe te voegen. Behalve dan dat het tot dankbaarheid behoort te stemmen dat ook op deze wijze de warme betrokkenheid, vanuit de breedte van de reformatorische kerken, bij het werk in Zuid-Afrika, werd ervaren.


(foto website www.hervormd-elspeet.nl)

Terug naar overzicht
Terug