doneer nu materialen webshop


Presentatieavond 

3 mei 2019 GGiN Urk


Vanaf 19:00 uur was er inloop met koffie en stonden de verkooptafels ook al opgesteld. Vele mooie spulletjes waren uitgestald: o.a. het witgoed met de mooie kanten randjes en het kraalwerk uit Zuid-Afrika werd door menigeen bewonderd.

Om 19:30 uur opende ouderling C. de Vries met het zingen van psalm 119 : 45, schriflezing uit Handelingen 17 : 16 – 34 en gebed.

Daarna nam mevr. Weststrate ons in gedachten mee op reis door Zuid-Afrika.
Ze vertelde ons van het begin; hoe ze de vrouwen thuis in de pastorie allerlei dingen leerde naaien die verkocht werden in Nederland. Met dat geld kon ze weer andere vrouwen en kinderen helpen enz. Zo vertelde ze door.
Tot het ontstaan van de Garden of Hope…
Heel bijzonder hoe met weinig maar met hulp van velen Stichting Bethlehem is ontstaan. En zo vele projecten gerealiseerd konden en kunnen worden.
Iedereen luisterde aandachtig naar mevr. Weststrate hoe, zoals bijvoorbeeld door het verkopen van een sleutelhanger in Nederland,
gemiddeld 200 kinderen dagelijks een portie eten krijgen.
Maar ook hoe er behoefte aan evangelisatie is en hoe nu op gezette tijden diensten belegd en goed bezocht worden door de zwarte mensen daar in dat verre land. Want dat is uiteindelijk toch het einddoel.
Van dagelijks brood naar het levende Brood!


Tot slot werd er nog gezongen uit psalm 138 : 1 en 4  en eindigde Ds. Weststrate met gebed.
Er was nog koffie en lekkers en ook aan de verkooptafels werd goed verkocht. 
En bracht het mooie bedrag op van €2.800,-. 
Al met al kijken we terug op een hele mooie en gezellige avond.


Hg. Grietje Snoek, Urk


Terug naar overzicht
Terug