doneer nu materialen webshopPresentatie 28 februari 

Woordverkondiging en ontwikkelingshulp in Zuid-Afrika


Op elke laatste donderdagmorgen van de maand wordt er in onze gemeente te Vriezenveen een oudercontactmorgen georganiseerd. Voor deze morgen werd onlangs door de organisatie mevr. Weststrate uitgenodigd. Op 28 februari jl. hebben ca. 80 aanwezigen – waaronder veel schoolkinderen, omdat het voorjaarsvakantie was – een fotoverslaglezing van mevr. Weststrate over de Stichting Bethlehem bijgewoond.

De bijeenkomst werd door diaken Wessels geopend met het lezen van 1 Kon. 17: 8-16 en gebed. In het welkomstwoord werd ds. Weststrate en zijn echtgenote hartelijk welkom geheten en refereerde de scriba aan de tekstwoorden die ds. Weststrate sprak bij zijn intrede op 26 maart 2014 in Pretoria (Zuid-Afrika).

Mevr. Weststrate heeft daarna, aan de hand van foto’s op het scherm, een uur lang verteld van het werk van de Stichting Bethlehem. Over de grote nood onder de zwarte bevolking in de township Hammanskraal, over het weeshuis Tswaraganang en over de gaarkeuken en het groetentuinproject in Refilwe.

Ze vertelde over de armoedige en zorgelijke omstandigheden waarin de zwarte bevolking daar leeft. Naast de zendings- en evangelisatiediensten en Bijbellessen biedt de stichting Bethlehem ook aan kinderen bijles en ontspanning en helpen ze behoeftige vrouwen op gebied van opvoeding, gezondheid en creativiteit. De lezing was zeer boeiend en leerzaam.

Er werden veel vragen gesteld, ook door de kinderen, die door ds. Weststrate en zijn echtgenote naar tevredenheid werden beantwoord. Tenslotte vertelde ds. Weststrate, op een vraag naar geestelijk vrucht, over zijn eerste begrafenis van een zwarte vrouw. Zeer indrukwekkend. Hoe hij kennelijk van de Heere mocht weten en geloven, dat zij een gekende was van eeuwigheid. Hij sprak aan het graf over de woorden in Jesaja 40:11.

Daarna heeft ds. Weststrate de lezing afgesloten met het laten zingen van Psalm 86:5 (in de berijming van Datheen) en met gebed. Ds. Weststrate bedankte de jonge kinderen dat zij zo stil en aandachtig geluisterd hadden. Hij vond het fijn dat er zoveel jeugd aanwezig was.

De verkooptafel met Afrika-produkten werd druk bezocht, er werd veel verkocht en mevr. Weststrate was zeer verrast door de hoge opbrengst van totaal € 1.674,50. Velen maakten van de gelegenheid gebruik om een praatje aan te knopen met ds. en mevr. Weststrate.

Het was een zeer geslaagde en fijne ouderencontactmorgen.

H.A. Wessels | GGiN Vriezenveen

Terug naar overzicht
Terug