doneer nu materialen webshop

Open Boerderijdag 

Gemeente GGiN Gouda Stationsplein


Vanuit de GGiN Gouda Stationsplein ontvingen we -mede namens de jongerencommissie van de gemeente- een mooi bedrag van € 4.000.
Dit bedrag betreft de 1e opbrengst van de lopende jongerenactie 2020 die dit jaar georganiseerd is.
In het voorjaar is een Open boerderijdag georganiseerd en een sponsoractie voor onze stichting gehouden, mede bedoeld als een actie t.b.v. de thuisfrontcommissie (TFC) van Carianne van Holst.
Afhankelijk van wat er verder mogelijk en toegestaan is, vanwege de ingrijpende maatregelen rondom het coronavirus, hopen de jongeren later dit jaar nog enkele activiteiten te houden.
Het geld is bestemd voor het werk dat Carianne verricht en de projecten in Zuid-Afrika, waarbij specifiek het inrichten van het nieuwe gebouw in Hammanskraal werd genoemd.
Hoewel het (kinder)evangelisatiewerk door omstandigheden grotendeels stilligt, wilden ze het geld toch nu vast overmaken.
Met de gedachte dat een deel van het geld mogelijk op enige manier gebruikt kan worden om de nood van onze naasten daar te lenigen.
Met de wens dat, als de Heere het geeft, het zendingswerk in de komende tijd ook weer mag worden hervat.


Gemeente en jongeren: hartelijk dank!

Terug naar overzicht
Terug